Í̐
Ankoku no Madonna


romaji lyrics | kanji lyrics | translated lyrics
please do not post or use without credit


aa... kuchioshii! waga mi no arisama
miru mo nagekawashii! kono yo no kono zama

yurusu wake ni wa ikanu
fukujuu suru hazu mo nai
otoko taru kami no kudashita kakoku na batsu wo
taete nagaraeshi wa kokorozashi suru yue
ima ichido kirabiyaka ni kaeri saki
seibo megami to atsuku agameraren

aa tsuki ga kakete kita
chibusa ni minagiru DAAKU INSUPIREESHON1

aa.. a .. a ..

hara ga niekuri kaeru
sakadatsu kami ten wo tsuku
ganshi otoko to onna ni wa jouge wa nakute
mushiro kono RIRISU2 ga haha to uyama wareshi wo
ima koko ni mitsuke ideshi ASUTARUTE3
man wo jishite no tenchi no kirifuda ni

aa tsuki ga kakete kita
chibusa ni minagiru DAAKU INSUPIREESHON

aa tsuki yo kakete yuke
aa motto kakete yuke

aa.. a .. a ..


1 - Dark Inspiration
2 - Lilith
3 - Astarte